ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Ventas

Todas las preguntas referentes a pre-venta se hacen aquí

 Facturación

Preguntas referentes a pagos y facturas.

 Transferencias

Solicitudes de transferencias o dudas sobre el proceso.